Välkommen till läkarintygresa.se

Läkarintyg vid resa. Här på lakarintygresa.se har vi som mål att lista seriösa aktörer där du kan få läkarintyg från behörig läkare som du kan behöva av försäkringsrelaterade skäl för att ha möjlighet att tex. kunna avboka en bokad resa eller kurs, och få pengar tillbaka vid händelse av sjukdom/skada. Observera även att du måste ha symptom, och på godtyckliga grunder kunna uppvisa att du är sjuk. Ibland krävs det dock fysiska undersökningar för att kunna ge ett intyg vid tex. skada.

Du kan få läkarintyg online hos nedanstående aktörer:


(*) Observera att kostnaden varierar på ålder, samt var man är folkbokförd. Med kostnaden avser besöket. För intyg kan kostnader tillkomma. Vi reserverar oss för felaktigheter.

Läs mer här hur det går till att hämta ett läkarintyg online.

Varför läkarintyg online?

En viktig anledning till att man varför skulle vilja ha ett läkarintyg online, är att om man tex. är akut sjuk (eller nära anhörig) och resan går inom kort, så behöver man vanligtvis intyget innan tidpunkten för att resan avgår, om man skall få tillbaka beloppet för hela resan (efter eventuellt självrisk) om det gäller innan resan. Man kan alltså göra detta online hemifrån sin dator, och är man verkligen sjuk (ring det lokala akut-numret om du mår allvarligt dåligt, eller 1177 för svensk rådgivning), behöver man alltså inte heller ta sig till en vårdcentral. I just Covid-tider (läs mer på läkarintyg Covid) är exempelvis detta extra bra, då man alltså minskar risken för att smitta andra. Sen finns det också hos flera nätläkare där man kan hämta läkarintyg online möjlighet att få tider dygnet runt, medan man ofta kanske kan få vänta längre om man bokar det fysiskt hos någon vanlig vårdcentral.

När behöver man läkarintyget?

Om du behöver avboka resan, så behöver du läkarintyget innan det att resan avgår. För en resa som redan påbörjats, så snart som möjligt. Oavsett, skall du dock alltid försöka ordna läkarintyget så snart det går, och skicka det till försäkringsbolaget eller den/de som utfärdat försäkringen.

Läkarintyg vs sjukintyg

Observera att det oftast är ett läkarintyg, och inte ett sjukintyg, du behöver för att skicka till ditt försäkringsbolag för att ha möjlighet att få pengar tillbaka. I dagligt tal kan sjukintyg och läkarintyg ofta användas som synonymer, men ett läkarintyg kan enbart ges av en behörig läkare, medan ett sjukintyg kan ges av såväl en sjuksköterska som en läkare.

Vad gäller i din försäkring?

När du vet att du har ett avbeställningsskydd i din eller dina försäkringar, så kommer du att behöva uppvisa ett läkarintyg i det fall du blir sjuk, såväl innan det att resan skall avgå, eller om sjukdom sker under resan och du inte kan fullfölja den. Observera om utrikesdepartementet (UD) vid tidpunkten då resan bokades, hade en reseavrådan, så gäller vanligtvis inte läkarintyget. Du kan också läsa om avbeställningsskydd på Konsumenternas.se.

Hur går det till att få ett läkarintyg?

När man konstaterat att man är sjuk och tex. inte kan åka på en resa (tex. en surf resa), behöver man ofta för att få ersättning för kostnader med resan, ordna ett läkarintyg som man behöver skicka till försäkringsbolaget om man har en lämplig försäkring. Ofta kan det finnas ett sådant skydd i ens hemförsäkring eller om man betalat resan med ett konto/kreditkort som tex. Mastercard.

För att kunna få ett läkarintyg behöver man boka en tid hos en behörig läkare för en hälsoundersökning. Man informerar då om vilka symptom man har. Läkaren går då också igenom relevant tidigare historik. Läkarintyget ska innehålla information om patientens tillstånd, datum för när behandlingar eller undersökningar gjorts, samt om sjukdomen anses akut. Dessutom ska det naturligt sett även finnas med information om det görs en reseavrådan på grund av tex. sjukdomen eller skadan mm. Läkarintyget för avbokad resa ska innehålla en läkares namn, signatur och stämpel. Observera dock att det kan skilja sig mellan försäkringsbolag eller utfärdare av reseförsäkringar om vilka krav som gäller vid ett utfärdande av ett läkarintyg, så det är viktigt att du kollar upp detta. Observera att det även kan krävas fysiska undersökningar för att kunna ge ett intyg vid skada.

I menyn ovan finner du aktörer som erbjuder läkarintyg online med behöriga läkare vid händelse av tex. sjukdom eller skada inför eller under en resa. Observera att vissa researrangörer kräver fysiska möten. Kolla upp i villkoren som gäller just för dig.