Friskrivning

Observera att denna sida inte är en informationsportal som skapats på uppdrag av någon statlig myndighet, utan är skapad för utifrån privata ändamål. Vi reserverar oss därav för eventuella felaktigheter, och vi rekommenderar dig att alltid kontrollera med ditt eller dina försäkringsbolag, samt relevanta relevanta parter för att säkerställa att infon eller villkoren, och det som kommunicerats är korrekt eller uppdaterat vid den aktuella tidpunkten.

Vi hänvisar till 1177.se för aktuell sjukvårdsrådgivning, samt till Konsumenternas webbplats.